Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Кумранските възвишения и пещери
Семинария за Литературно служене
Свитъкът на пророк Исаия
Синайската пустиня


История

Историята на пасторско обучение в Адвентната църква в България започва през 1948 г., когато в град Своге е организиран теологичен курс за пастори. Четири години по-късно през 1952 г. по време на комунистическия режим училището е затворено. Последвалите 40 години бележат много труден период за църквата. Обучението на служители се извършва "нелегално." Тази ситуация продължава до 1989 г., когато комунистическата система пада. След това обучението на пасторите се осъществява по различни начини – чрез изпращане на студенти в теологични училища в Европа и чрез семинари за пасторите, провеждани от преподаватели от други страни. И двата начина дават добри резултати, но са недостатъчни за нуждите на работата.

За да осигури необходимото обучение за новите проповедници и църковни служители в България, през 2000 г. в София стартира проект за теологично училище. През 2004 г. Съюзът решава да трансформира училището в тригодишен теологичен колеж, имайки предвид нуждите и обстоятелствата в църквата и в съгласие с новата европейска образователна система (Споразумението от Болоня). Колежът отваря врати на 3 октомври 2005 г. с 12 студенти, записани в програмата за бакалавърска степен по теология. От есента на 2012 г. стартира изнесена форма на обучение за миряни и приятели на църквата.

В момента Теологичният колеж "Стефан Константинов" е единствената образователна институция на Българския адвентен съюз, който понастоящем наброява около 7600 членове, 125 църкви и 270 групи, организирани в три полета. Теологичното образование е насочено в два основни клона - редовна форма и изнесена форма на обучение. Редовната форма е акредитирана бакалавърска степен по теология от Генералната конференция на Църквата на Адвентистите от Седмия ден. Студентите от изнесената форма на обучение получават кредити, с които могат да продължат до бакалавърска степен по теология.

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.