Свитъкът на пророк Исаия
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Кумранските възвишения и пещери
Синайската пустиня
Семинария за Литературно служене


Мисия

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИСИЯ

Теологичният колеж "Стефан Константинов" е образователната институция на Съюза на Църквите на адвентистите от седмия ден в България, създадена с подкрепата на Евро-Африканската дивизия. Колежът предлага библейско, теологично и практично обучение, което да подготви студентите за пасторско и друго служене и да изгради в тях умения и способности да поемат ангажименти в църквата и обществото.

Мисия и духовни ценности

Посветени на Библията

Ние желаем животът ни като християни да бъде основан и вкоренен в ученията на Библията. За нас тя е живото Божие слово, актуално и силно и днес, разкриващо личността и живота на Исус Христос.

Споделяне на благовестието

Ние желаем със слово и живот да проповядваме спасението по благодат, както и скорошното идване на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Всяка човешка личност е ценна в Божиите очи и заслужава да чуе вестта за спасение.

Служене на ближния

Живота, здравето и силите са дар от Бога. Ние желаем да помагаме на хората около нас така, както е правил Исус Христос. Да бъдем до тях и да споделяме техните нужди, за да живеят съзнателно и пълноценно дара на живота.

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.