Синайската пустиня
Свитъкът на пророк Исаия
Кумранските възвишения и пещери
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Семинария за Литературно служене
Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"


Преподаватели

Апостол Стаматов


Образователна/Научна степен: Магистър по теология
Предмет: История на Израел; История на християнската църква

Email: tokedit@abv.bg


Атанас Стоянов


Образователна/Научна степен: Бакалавър по теология
Предмет: Петокнижие; Философия на здравното възпитание

Email: atstoianov@abv.bg


Борислав Йорданов


Образователна/Научна степен: Магистър по теология
Предмет: Въведение в Новия завет и Новозаветното време

Email: borrco@yahoo.com


Вениамин Пеев


Образователна/Научна степен: Доктор по теология
Предмет: Древни езици

Email: peevii_ben@abv.bg


Венцислав Панайотов


Образователна/Научна степен: Магистър по теология; докторант към СУ "Кл. Охридски"
Предмет: Въведение в Стар Завет; Омилетика; Херменевтика

Email: VentsiPanayotov@bitex.bg


<< Предишна
  1 | 2 | 3 | 4  Следваща >>

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.