Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Семинария за Литературно служене
Синайската пустиня
Свитъкът на пророк Исаия
Кумранските възвишения и пещери
Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"


Преподаватели

Иван Николов


Образователна/Научна степен: Бакалавър по теология
Предмет: Пасторска психология; Теология на богослужението

Email: bai_ivo@hotmail.com


Константин Златев


Образователна/Научна степен: Доктор по теология
Предмет: Въведение в Източното православие

Email: kosjo11@yahoo.com


Пламен Младенов


Образователна/Научна степен: Магистър по теология
Предмет: Евангелия

Email: plamen_p_m@yahoo.com


Пламен Петров


Образователна/Научна степен: Магистър по теология
Предмет: Християнски вероизповедания

Email: plamenvpetrov@abv.bg


Стефан Стефанов


Образователна/Научна степен: Магистър
Предмет: История на Адвентната църква

Email: balanov_72@abv.bg


Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.