Свитъкът на пророк Исаия
Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"
Семинария за Литературно служене
Кумранските възвишения и пещери
Синайската пустиня
Ерусалим - изглед от маслинения хълм


Теология

Колежът предлага теологично образование с учебен план, съобразен с Болонското споразумение за трансфер на кредити

------------------------------------------------

Учебен план – Редовно обучение

Седмична програма


------------------------------------------------

Учебен план - Църковна академия София

Програма за учебна година 2017/2018

Очаквайте публикуване на подробна информацияНовини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.