Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"
Синайската пустиня
Свитъкът на пророк Исаия
Кумранските възвишения и пещери
Семинария за Литературно служене
Ерусалим - изглед от маслинения хълм


Специалности

Теология


Описание на изучаваните дисциплини


Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.