Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Кумранските възвишения и пещери
Семинария за Литературно служене
Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"
Свитъкът на пророк Исаия
Синайската пустиня


Предстоящи събития


Няма запланувани предстоящи събития!

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.