Свитъкът на пророк Исаия
Семинария за Литературно служене
Кумранските възвишения и пещери
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Синайската пустиня
Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"