Кумранските възвишения и пещери
Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"
Свитъкът на пророк Исаия
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Семинария за Литературно служене
Синайската пустиня