Семинария за Литературно служене
Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"
Свитъкът на пророк Исаия
Кумранските възвишения и пещери
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Синайската пустиня


Материал: Разписание Църковна академия (27-28.01.2018)

Категория: Учебни програми

Информация за материала:
Учебна програма за дисциплината История на ЦАСД и писания на Елън Уайт.

свали материал: Разписание Църковна академия (27-28.01.2018)
« свали материала »

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.