Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Свитъкът на пророк Исаия
Семинария за Литературно служене
Синайската пустиня
Кумранските възвишения и пещери
Основаване на нова църква 6-10.10.2017 хотел "Самоков"


Материал: Светият Дух и Божеството

Категория: Статии

Информация за материала:

Някои хора в нашата църква учат, че Светият Дух не е нито личност, нито член на Божеството. Вярно ли е това?

Някои адвентисти са открили, че почти всички наши пионери са били антитринитаристи и са стигнали до заключението, че днес църквата трябва да отхвърли доктрината за Триединството. Истината е, че Господ ръководи това движение към по-библейско разбиране за Бога. Днес, въз основа на Библията, ние потвърждаваме истината за един Бог в множество Личности. Споменавам в тази статия само част от наличната библейска аргументация.

Анхел Мануел Родригес е асоцииран директор на Библейския изследователски институт, към Генералната Конференция на ЦАСД


свали материал: Светият Дух и Божеството
« свали материала »

Новини и съобщенияповече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.