Семинария за Литературно служене
Синайската пустиня
Кумранските възвишения и пещери
Свитъкът на пророк Исаия
Ерусалим - изглед от маслинения хълм


Материал: Дипломна работа: Основа за Библейски курс

Категория: Други материали

Информация за материала:

Материалът е дипломната работа на пастор Борислав Йорданов на тема: "Историческа, доктринална и методологическа база за изграждане на курс за изучаване на основните библейски учения".

   
   

свали материал: Дипломна работа: Основа за Библейски курс
« свали материала »

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.